Menu

Bjørn Laksforsmo

Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo for Divisjon drift og vedlikehold

Ingrid Dahl Hovland

Ny vegdirektør fra 1. november 2019: Ingrid Dahl Hovland.

Ingrid Dahl Hovland

Ny vegdirektør fra 1. november 2019: Ingrid Dahl Hovland.