Menu
Mediatype
Kategorier
Filter
Sesong
Format
Fildetaljer
Lagre søk
av 1 (48 filer)
Visning
 • Bildestørrelse:
Found assets are listed underneath map
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Bjørn Gjessing Nyquist
Bjørn Gjessing Nyquist
 • Fotograf: Dagrunn Husum
 • Kreditering: Dagrunn Husum
 • Kopirettigheter: Statens vegvesen
 • Søkeord: portrett, planleggingsleder, Vestkorridoren
 • Bjørn Gjessing Nyquist
 •  
 • Bjørn Nyquist er planleggingsleder for E18 Ramstadsletta-Nesbru, som er andre etappe av Vestkorridoren.
 • Statens vegvesen
 • Dagrunn Husum
 • Original (4512 x 3000)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Bjørn Laksforsmo
Bjørn Laksforsmo
 • Kode: Laksforsmo-ny5
 • Fotograf: Lisa Sundstrøm / Statens vegvesen
 • Kreditering: Lisa Sundstrøm
 • Kopirettigheter: Lisa Sundstrøm, Statens vegvesen
 • Søkeord: ELM, Etatsledelsen, Etatsledermøtet
 • Bjørn Laksforsmo
 • Laksforsmo-ny5
 • Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo for Divisjon drift og vedlikehold
 • Lisa Sundstrøm, Statens vegvesen
 • Lisa Sundstrøm
 • Original (2109 x 2877)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Ingrid Dahl Hovland
Ingrid Dahl Hovland
 • Kode: Ingrid Dahl Hovland 1283
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: vegdirektøren etatsledelsen ELM kvinnelig sjef
 • Ingrid Dahl Hovland
 • Ingrid Dahl Hovland 1283
 • Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (5941 x 4456)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Ingrid Dahl Hovland
Ingrid Dahl Hovland
 • Kode: Ingrid Dahl Hovland 1243
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: vegdirektøren etatsledelsen ELM kvinnelig sjef
 • Ingrid Dahl Hovland
 • Ingrid Dahl Hovland 1243
 • Ny vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4053 x 3040)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Ingrid Dahl Hovland
Ingrid Dahl Hovland
 • Kode: Ingrid Dahl Hovland 1259
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: vegdirektøren etatsledelsen ELM kvinnelig sjef
 • Ingrid Dahl Hovland
 • Ingrid Dahl Hovland 1259
 • Ny vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4316 x 3237)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Ingrid Dahl Hovland
Ingrid Dahl Hovland
 • Kode: Ingrid Dahl Hovland 1248
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: vegdirektøren etatsledelsen ELM kvinnelig sjef
 • Ingrid Dahl Hovland
 • Ingrid Dahl Hovland 1248
 • Ny vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4620 x 3465)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
TK tungbilkontroll
TK tungbilkontroll
 • Kode: _DSF2136
 • Fotograf: Tomas Rolland / Statens vegvesen
 • Kreditering: Tomas Rolland
 • Kopirettigheter: Tomas Rolland, Statens vegvesen
 • Søkeord: kontroll, TK, lastebil, tungbil, sjekk, tilsyn, tyngre kjøretøy, kontrollstasjon
 • TK tungbilkontroll
 • _DSF2136
 • Kontroll av tungbil ved kontrollstasjonen ved E8 rett utenfor Tromsø - Strand
 • Tomas Rolland, Statens vegvesen
 • Tomas Rolland
 • Original (6000 x 4000)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
TK tungbilkontroll
TK tungbilkontroll
 • Kode: _DSF2124
 • Fotograf: Tomas Rolland / Statens vegvesen
 • Kreditering: Tomas Rolland
 • Kopirettigheter: Tomas Rolland, Statens vegvesen
 • Søkeord: kontroll, TK, lastebil, tungbil, sjekk, tilsyn, tyngre kjøretøy, kontrollstasjon
 • TK tungbilkontroll
 • _DSF2124
 • Kontroll av tungbil ved kontrollstasjonen ved E8 rett utenfor Tromsø - Strand
 • Tomas Rolland, Statens vegvesen
 • Tomas Rolland
 • Original (6000 x 4000)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Modellbasert prosjektering
Modellbasert prosjektering
 • Kode: Modellbasert prosjektering 0281
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: bruplanlegging dataverktøy kompetanse fagfolk ingeniører rekruttering teamwork ekspertise fagmiljø samarbeid vegplanlegging
 • Modellbasert prosjektering
 • Modellbasert prosjektering 0281
 • Igor Praskac og Irene Aurdal ved Vegvesenets bruseksjon i Trondheim diskuterer ulike løsninger for planlegging og prosjektering i et nytt vegprosjekt
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4761 x 3174)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Illustrasjon-Autosys
Illustrasjon-Autosys
 • Fotograf: Jon Opseth / Statens vegvesen
 • Kreditering: Jon Opseth / Statens vegvesen
 • Kopirettigheter: Jon Opseth / Statens vegvesen
 • Søkeord: kjøretøydata kjøretøyopplysninger Illustrasjon Autosys 19-0615 Visuell kommunikasjon
 • Illustrasjon-Autosys
 •  
 • Autosys. Digitale tjenester fra Statens vegvesen, bl.a. det nye kjøretøyregisteret
 • Jon Opseth / Statens vegvesen
 • Jon Opseth / Statens vegvesen
 • JPG (2223 x 1487)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Bomstasjon
Bomstasjon
 • Kode: Bomstasjon Drammensveien ved Sjølyst 0225
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: bompenger bom bomring Oslopakke 3 vegprising bymiljavtale bypakker vegfinansiering Autopass bomtakster kveld sporlys
 • Bomstasjon
 • Bomstasjon Drammensveien ved Sjølyst 0225
 • Innkreving av bompenger på Drammensveien ved Sjølyst i Oslo
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (5601 x 3738)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Gågate og kollektivtransport
Gågate og kollektivtransport
 • Kode: Kollektivtrafikk 1466
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: bymiljø bysentrum ITS sanntids ruteinformasjon kollektivtranport busstrafikk bybuss
 • Gågate og kollektivtransport
 • Kollektivtrafikk 1466
 • Fra Markens gate i Kristiansand. Sanntidtavle med oversikt over kollektivtrafikk lett synlig i gågata. Bussholdeplass like rundt hjørnet i Tollbodgaten. Eksempel på intelligente transportsystemer, ITS
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (3937 x 2953)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Tungtrafikk
Tungtrafikk
 • Kode: Tungtrafikk på rv. 3 0087
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: langtransport vogntog trailer tungbiler vegtransport stamvegrute transportåre vogntog varetransport tungbiler vegtrafikk kjøretøy
 • Tungtrafikk
 • Tungtrafikk på rv. 3 0087
 • Tungtransport på rv. 3 i Østerdalen
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (3842 x 2951)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Ferjefri E39 - NB: Skal ikke publiseres
Ferjefri E39 - NB: Skal ikke publiseres
 • Kreditering: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • Kopirettigheter: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • Søkeord: Ferjefri E39 fjordkryssing bru bro bridge flytebru fjord Bjørnafjorden
 • Ferjefri E39 - NB: Skal ikke publiseres
 •  
 • Montasje / Illustrasjon av flytebru over Bjørnafjorden med skipspassasje. Flytende bru. NB: Utdatert illustrasjon, annet konsept er valgt. Skal ikke publiseres etter 5. mai 2020.
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • JPG (5333 x 3000)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Ferjefri E39 - Skal ikke publiseres
Ferjefri E39 - Skal ikke publiseres
 • Kreditering: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • Kopirettigheter: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • Søkeord: Ferjefri E39 fjordkryssing bru bro bridge flytebru fjord Bjørnafjorden
 • Ferjefri E39 - Skal ikke publiseres
 •  
 • Flytebru over Bjørnafjorden med sideforankring. Bruløysingane kan vere aktuelle for fleire fjordkryssingar. Illustrasjon / montasje av flytebru over Bjørnafjorden sett fra sør. NB: Gammel illustrasjon, annet konsept er valgt. Skal ikke publiseres etter 5. mai 2020
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • JPG (3840 x 1830)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Ferjefri E39
Ferjefri E39
 • Kreditering: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • Kopirettigheter: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • Søkeord: ferjefri E39 fjordkryssing illustrasjon bru bro bridge rørbru rørbro røyrbru
 • Ferjefri E39
 •  
 • Nedsenket flytende rørbru (Submerged Floating Tube Bridge), en løsning som kan være aktuell for flere dype fjorder.
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • PNG (3000 x 1688)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Ferjefri E39
Ferjefri E39
 • Fotograf: Ukjent
 • Kreditering: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
 • Kopirettigheter: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
 • Søkeord: ferjefri E39 fjordkryssing illustrasjon bro bru bridge røyrbru rørbru Sulafjorden
 • Ferjefri E39
 •  
 • Illustrasjon som viser nedsenket flytende rørbru med to løp (SFTB) forankret til havbunnen. English: The Coastal Highway Route E39 An illustration of the submerged floating tube bridge (SFTB), tethered to the seabed.
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
 • JPG (3000 x 1688)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Ferjefri E39
Ferjefri E39
 • Fotograf: Ukjent
 • Kreditering: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • Kopirettigheter: Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • Søkeord: ferjefri E39 fjordkryssing illustrasjon bru bro hengebru bridge
 • Ferjefri E39
 •  
 • Fotomontasje / Illustrasjon som viser et konsept for hengebru på flytende fundament. Aktuelt for flere fjordkryssinger - Ferjefri E39
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • JPG (5000 x 2813)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
På sykkeltur
På sykkeltur
 • Kode: Nidelvstien 1352
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: Unge trafikanter turveg gang- og sykkelveg gangvei sti gangvei gangveg barnesykkel sykling sykkelopplæring småbarn
 • På sykkeltur
 • Nidelvstien 1352
 • Mor med to små syklende barn en tidlig vårdag på Nidelvstien, turvei langs Nidelva mellom Tempe og Leirfossen i Trondheim
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (6575 x 4912)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Bilfører
Bilfører
 • Kode: Bilfører 2753
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: frontrute førermiljø ratt bakspeil trafikant bilkjøring førerkort mengdetrening stopp og sov
 • Bilfører
 • Bilfører 2753
 • Sjåfør med hendene på rattet i trafikken med møtende vogntog / tungbil
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (7360 x 4912)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Bilvrak
Bilvrak
 • Kode: Bilkirkegård 39172
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: vrakpant kondemnering levealder avfall skraphandler biler avskilting bilparken miljøregnskap
 • Bilvrak
 • Bilkirkegård 39172
 • Bilkirkegård. Innlevering av bilvrak
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4036 x 2711)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Kampanjeskilt
Kampanjeskilt
 • Kode: Husk bilbelte 7846
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: Husk bilbelte ts trafikksikkerhet ts-kampanje, ts-aksjon bilbeltekampanje belte sikkerhetsbelte reklameskilt ts-reklame ts-tiltak setebelte
 • Kampanjeskilt
 • Husk bilbelte 7846
 • Skilt med teksten Husk bilbelte på Bodøveien, innfartsvegen til Bodø, trefeltsvegen
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4657 x 3493)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Vakre vegers pris 2018
Vakre vegers pris 2018
 • Kode: Frya Sjoa 1510
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: europaveg vegutforming vegprofil stamveg hovedveg landskap 90-sone vegklasse kulturlandskap veglinje
 • Vakre vegers pris 2018
 • Frya Sjoa 1510
 • Vakre vegers pris / Vegdirektørens pris for vakre veger tildelt ny E6 Frya - Sjoa i Gudbrandsdalen. Nybygd i 2016 som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger. Fartsgrense 90 km/t. Her sørover fra avkjøringen til Harpefoss
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (6016 x 4016)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Vakre vegers pris 2018
Vakre vegers pris 2018
 • Kode: Tvedestrand nedre del 0921
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: gatestein brustein belegning arkitektur sørlandsby
 • Vakre vegers pris 2018
 • Tvedestrand nedre del 0921
 • Gateprosjekt i Tvedestrand var en av to vinnere av Vakre vegers pris / Vegdirektørens pris for vakre veger 2018. Hovedgata og Holgata er rehabilitert og har fått tilbake sine tradisjonelle steindekker.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (5574 x 3733)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Vakre vegers pris 2018
Vakre vegers pris 2018
 • Kode: Holmestrand 2805
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: Jernbanestasjon tog kollektivterminal byutvikling byrom kollektivtrafikk perrong passasjerer trafikkplass arkitektur
 • Vakre vegers pris 2018
 • Holmestrand 2805
 • Hedrende omtale til Holmestrand stasjon i Vegdirektørens pris for vakre veger høsten 2018. Holmestrand stasjon er den første nye bystasjonen som står ferdig innenfor den store intercity-satsinga. Stasjonen er bygd som en fjellhall inn mot bykjernen.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (5748 x 3931)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Rushtrafikk
Rushtrafikk
 • Kode: Rushtrafikk 7379
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: skilt vegvisning kryssnummer skilttavle vegviser køtrafikk bilkø kjørefelt motorveg kollektivfelt forsinkelse trafikk trafikkork
 • Rushtrafikk
 • Rushtrafikk 7379
 • Kø i ettermiddagsrushet på E6 nord i Oslo Byvekstavtale, Oslopakke 3
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (6164 x 4623)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Sissel Faller
Sissel Faller
 • Kode: sissel-faller
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: Etatsledelsen, etatsledermøtet, ELM
 • Sissel Faller
 • sissel-faller
 • Kommunikasjonsdirektør Sissel Faller i Statens vegvesen og leder for kommunikasjonsavdelingen i Vegdirektoratet
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4944 x 3708)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Per Morten Lund
Per Morten Lund
 • Kode: per-morten-lund
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: Etatsledelsen, etatsledermøtet, ELM
 • Per Morten Lund
 • per-morten-lund
 • Per Morten Lund, direktør for Divisjon transport og samfunn Tidligere regionvegsjef i Region øst. Fra mai 2019 til 1. november 2019: Fungerende direktør for økonomi- og virksomhetsstyringsavdelingen i Vegdirektoratet. Fra 1. november 2019: Arbeider med å etablere Divisjon transport og samfunn, som han selv skal lede fra 1.1. 2020.
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4245 x 3184)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Marit Brandtsegg
Marit Brandtsegg
 • Kode: marit-brandtsegg
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: Etatsledelsen, etatsledermøtet, ELM
 • Marit Brandtsegg
 • marit-brandtsegg
 • Marit Brandtsegg, direktør for Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet. Tidl. direktør ved Transportavdelingen i Vegdirektoratet
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (3975 x 2981)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Lars B. Kalfoss
Lars B. Kalfoss
 • Kode: lars-b-kalfoss
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: Etatsledelsen, etatsledermøtet, ELM
 • Lars B. Kalfoss
 • lars-b-kalfoss
 • Lars Kalfoss, direktør for Divisjon IT. Tidligere direktør for IKT-avdelingen i Vegdirektoratet, Lars Kalfoss
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4082 x 3062)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Kjell Inge Davik
Kjell Inge Davik
 • Kode: kjell-inge-davik
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: Etatsledelsen, etatsledermøtet, ELM
 • Kjell Inge Davik
 • kjell-inge-davik
 • Kjell Inge Davik, direktør for Divisjon utbygging. Tidligere regionvegsjef i Region sør.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (3687 x 2765)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Jane Bordal
Jane Bordal
 • Kode: jane-bordal
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: Etatsledelsen, etatsledermøtet, ELM
 • Jane Bordal
 • jane-bordal
 • Jane bordal, direktør for HR og HMS i Vegdirektoratet. Tidligere direktør for vegavdelingen i Vegdirektoratet.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4522 x 3392)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Bodil Rønning Dreyer
Bodil Rønning Dreyer
 • Kode: bodil-ronning-dreyer
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Søkeord: Etatsledelsen, etatsledermøtet, ELM
 • Bodil Rønning Dreyer
 • bodil-ronning-dreyer
 • Bodil Rønning Dreyer, direktør for Divisjon trafikant og kjøretøy. Tidligere direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet,
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4329 x 3247)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
E6 ved bogsrud
E6 ved bogsrud
 • Kode: 629026
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: kveld natt lys sporlys trafikk vegtrafikk mørkekjøring billys firefeltsveg
 • E6 ved bogsrud
 • 629026
 • Kveldsstemning på motorvegen mellom Gardermoen og Minnesund i Akershus
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • JPG (4095 x 2462)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Ifjordfjellet
Ifjordfjellet
 • Kode: 00116987
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: Fjellovergang, Høyfjellsveg, linjeføring, Sideterreng, veglinje, vegutforming
 • Ifjordfjellet
 • 00116987
 • Fv 98 over Ifjordfjellet i Finnmark. Offisielt åpnet som helårsveg i august 2015. Vegen går gjennom kommunene Lebesby, Gamvik og Tana. Strekningen vant Vakre Vegers Pris for 2016
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4724 x 3153)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Ikke ferjefri E39
Ikke ferjefri E39
 • Kode: 00116796
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: Ferge, Ferje, Ferjefri E39, Ferjesamband, Ferjetrafikk, Fjord, Fjord1, Fjorkryssing, kyst, Møre og Romsdal, riksvegferjesamband, riksvegsamband, Sunnmørsalpene, Vestlandet
 • Ikke ferjefri E39
 • 00116796
 • Ferja Storfjord fra Festøy mot Solavåg over Storfjorden på Sunnmøre. Sambanmdet E39 Festøya - Solavågen, Festøya-Solavågen. I bakgrunnen ser vi innover Hjørundfjorden med sine mektige fjell
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (6856 x 5395)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Forurensende bilferje
Forurensende bilferje
 • Kode: 00115604
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: KNUT OPEIDE
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: anbud, Bilferje, CO2-utslipp, E39, elektrifisering, Ferge, Ferje, Ferjeanbud, Ferjebom, Ferjefri E39, Ferjekai, Ferjelem, Ferjerute, Ferjesamband, ferjeselskap, Ferjetrafikk, Fjordkryssing, Forurensning, gammeldags, klimaregnskap, klimautslipp, miljøkrav, miljøproblem, miljøregnskap, miljøversting, NOX, riksvegsamband, Skipsfart
 • Forurensende bilferje
 • 00115604
 • Utslipp av eksos / CO2 fra diesel godt synlig. Illustrerer behovet for utskifting og modernisering av ferjeflåten. Dette sambandet, E39 Kanestraum - Halsa får nye nullutslippsferjer / el-ferjer fra januar 2021. For sent til ferja ved Kanestraum ferjeleie. Sambandet Halsa - Kanestraum, Kanestraum - Halsa, over Halsafjorden på Nordmøre, Møre og Romsdal. MF Romsdal
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • KNUT OPEIDE
 • Original (4947 x 3298)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Fartsgrense
Fartsgrense
 • Kode: 00111869
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: Europaveg, Fart, Fartsgrense, Fartsgrenser, Fartsgrenseskilt, Fartsskilt, Fellesprosjektet, hastighet, motorveg, motorvei
 • Fartsgrense
 • 00111869
 • Fartsgrense 110 km på ny E6 langs Mjøsa. Like nord for Strandlykkja mellom Miinnesund og Kolomoen. 110 kilometer i timen Dimensjonerende hastighet, vegens beskaffenhet
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4123 x 2798)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Skilt
Skilt
 • Kode: 00111863
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: arbeid, Arbeidsvarslingsskilt, Fareskilt, gult skilt, midlertidig, midlertidig skilting, Skilting, vedlikeholdsarbeid, veiarbeid
 • Skilt
 • 00111863
 • Arbeidsvarsling, skilt med varsel om vegarbeid
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (3318 x 2275)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Fartskampanje
Fartskampanje
 • Kode: 00111859
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: Fart, Fartsgrense, Fartskampanjeskilt, holdningskampanje, holdningsskapende, kampanje, reklameskilt, Skilt, trafikksikkerhet, ts-kampanje
 • Fartskampanje
 • 00111859
 • Kampanjeskilt for fartskampanjen. Over fartsgrensen? Fra fv. 888 Nordkynvegen i Finnmark. Ved Falvikvannet opp på fjellet like nord for Bekkarfjord.
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (6138 x 4476)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Bøkfjordbrua
Bøkfjordbrua
 • Kode: 00109040
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: Arkitektur, Barentsregionen, Bro, Bru, Brukonstruksjon, Bruutforming, Buebru, E105, Europaveg, landemerke, lys, lyssetting, lysskulptur, nettverksbue, Nordkalotten, Nordområdene, Smykke, Stål
 • Bøkfjordbrua
 • 00109040
 • Bøkfjordbrua på E105 mellom Kirkenes og grensen mot Russland ved Storskog. Åpner for trafikk 29. september 2017. Arkitektonisk lyssetting med blå belysning av brua
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (5020 x 3262)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Skolevei
Skolevei
 • Kode: 00107866
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: Bilfri skoleveg, Bilfritt, Fotgjengere, gangveg, gangvei, gå, gående, gåing, Hjertesone, Skolebarn, Skoleveg
 • Skolevei
 • 00107866
 • Mor og barn på idyllisk skoleveg gjennom Småbergan i Trondheim. Småbarn trenger følge på skolevegen
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (3041 x 2754)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Elgkunst i Østerdalen
Elgkunst i Østerdalen
 • Kode: 00106951
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: døsig, elg, elgfare, elggevir, elgpåkjøsel, Fargeglad, Fargerik, FoU-prosjekt, hviletid, kjøre- og hviletid, kunst, kunstprosj ekt, landskapskunst, langtransport, monotoni, opplevelse, reiseopplevelse vogntog tungtranport , riksveg, Sjåfør, Skog, Sove, Stamveg, Stopp og sov, Søvn, Søvnig, trafikantens opplevelse, trailer, ts-tiltak, tungbil, utsmykking, utsmykning, vegkunst, vilt, viltulykker, vogntog
 • Elgkunst i Østerdalen
 • 00106951
 • Kunstnerisk utsmykking av jernbaneundergang på Rv 3 i Åsterdalen. Sammen med grønnmalt autovern er det med på å bryte monotonien og bedre trafikksikkerheten Kunstprosjekt: Malte elggevir er montert flere steder langs Rv. 3 i Åsterdalen for å øke reiseopplevelsen og minske monotonien i tillegg til å skjerpe oppmerksomheten ang. elgfare.
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4000 x 3453)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Asfaltering
Asfaltering
 • Kode: 00105790
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: arbeidslag, asfaltarbeid, asfaltarbeider, asfaltdamp, asfaltentreprenør, asfaltentreprise, asfaltering, asfaltmasse, asfaltskjøt, asfaltslitasje, asfaltutlegger, Bitumen, entreprenør, entreprise, etterslep, HMS, Sesongarbeid, Sysselsetting, utlegger, vedlikehold, vegarbeid, vegarbeider, vegvedlikehold
 • Asfaltering
 • 00105790
 • Reasfaltering på E6 Omkjøringsvegen i Trondheim. Veidekke er asfaltentreprenør. Lukten av asfalt
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (3577 x 2664)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Plan
Plan
 • Kode: 00103795
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen�
 • Søkeord: Blur, Blurry, Byggeplan, detaljplan, diskusjon, Fag, Fagfolk, Finger, Fokus, Fokusere, gruppearbeid, hender, hånd, jobbing, kollega, kommunedelplan, kompetanse, kunnskap, medarbeidere, møte, nyutdannet, peke, pekefinger, personal, planlegging, planprosess, plantegning, reguleringsplan, Samarbeid, Samhandling, Sommerjobb, Statlig plan, student, trainee, utdanning, vegplan
 • Plan
 • 00103795
 • Vegplanlegging, illustrasjonsbilde. Plan og prosjektering
 • Knut Opeide, Statens vegvesen�
 • Knut Opeide
 • Original (1936 x 1358)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Samarbeid
Samarbeid
 • Kode: 00103793
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: arbeidsmiljø, Brainstorming, diskusjon, eksperter, Fag, Fagfolk, Faglig utfordring, Fokus, Fokusere, gruppearbeid, høring, høringssvar, idemyldring, ingeniører, ingeniørkompetanse, jobb, jobbing, jobbinnhold, karriere, kollega, kolleger, kompetanse, kunnskap, likestilling, medarbeidere, MTU, møte, nyutdannet, personal, planlegging, planprosess, problemløsing, rekruttering, Saksbehandling, Samarbeid, Samhandling, Sivilingeniører, Sommerjobb, student, team, teknisk, trainee, trivsel, ungdom, utdanning, utfordring
 • Samarbeid
 • 00103793
 • Teamwork / gruppearbeid i Statens vegvesen, illustrasjonsbilde. Fra v.: Jorunn Riddervold Levy, Bård Nonstad og Rabbira Garba Saba. Alle jobber ved avdelingen til Vegdirektoratet i Trondheim
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4171 x 2332)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Samarbeid
Samarbeid
 • Kode: 00103790
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: arbeidsmiljø, Brainstorming, diskusjon, eksperter, Fag, Fagfolk, Faglig utfordring, Fokus, Fokusere, gruppearbeid, høring, høringssvar, idemyldring, ingeniører, ingeniørkompetanse, jobb, jobbing, jobbinnhold, karriere, kollega, kolleger, kompetanse, kunnskap, likestilling, medarbeidere, MTU, møte, nyutdannet, personal, planlegging, planprosess, problemløsing, rekruttering, Saksbehandling, Samarbeid, Samhandling, Sivilingeniører, Sommerjobb, student, team, teknisk, trainee, trivsel, ungdom, utdanning, utfordring, vegplan
 • Samarbeid
 • 00103790
 • Teamwork, illustrasjonsbilde. Fra v.: Jorunn Riddervold Levy, BÃ¥rd Nonstad og Rabbira Garba Saba. Alle jobber ved avdelingen til Vegdirektoratet i Trondheim
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4118 x 2712)
 • Min nedlasting
 • Legg til valgt prosjekt
 • Se stor versjon
 • Sammenlign filer
Vegtrafikksentralen
Vegtrafikksentralen
 • Kode: 00103512
 • Fotograf: Knut Opeide / Statens Vegvesen
 • Kreditering: Knut Opeide
 • Kopirettigheter: Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Søkeord: arbeidsplass, arbeidssted, Blur, hodetelefon, kontorpult, mediekontakt, monitor, operatør, pc-skjerm, pc-skjermer, publikumskontakt, pult, Skrivebord, telefon, telefoni, telefonnummer 175, terminal, tlf. 175, trafikkinformasjon, trafikkoperatør, trafikkovervåking, trafikkstyring, tunnelovervåking, tunnelsikkerhet, vegmelding, vegmeldinger, vegmeldingssentral, vegmeldingstjenesten, vegstenging, Vegtrafikksentral, VTS
 • Vegtrafikksentralen
 • 00103512
 • Trafikkoperatør Morten Eitran på jobb ved Vegtrafikksentralen i Region midt på Rosten i Trondheim. Arbeidsstasjon med mange skjermer i tillegg til en hel vegg med monitorer med bilder fra kameraer langs vegnettet.
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (6607 x 4405)
av 1 (48 filer)