Menu
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bil på vei
 •  
 • Bil på vei ved rv.80 retning mot Fauske.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5288 x 3617)
image-description
 • Kampanjeskilt - Del vegen
 •  
 • Kampanjeskilt - Del vegen på rv13 Tau.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Ville blomster
 •  
 • Ville blomster i vegkanten ved rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8017 x 5278)
image-description
 • Trailer
 •  
 • Trailer på veg ved E134 mot Røldalstunnelen.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bil på vei
 •  
 • Bil på veg E134 Haukelivegen.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Røldalstunnelen
 •  
 • E134 Røldalstunnelen.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (7816 x 4850)
image-description
 • Bil på vei
 •  
 • Bil på vei ved rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Stopp, vent på ledebil
 •  
 • Stopp, vent på ledebil på rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6156 x 3328)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Landskap
 •  
 • Landskap fra rv. 13 i Ryfylke ut mot Erfjorden.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Skilt - Fartskampanje
 •  
 • Skilt for fartskampanje-Over fartsgrensa? på rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8254 x 4962)
image-description
 • Oversiktsfoto riksvegferjesambandet Anda - Lote
 •  
 • Oversiktsfoto over riksvegferjesambandet Anda - Lote med de elektriske ferjene MF Gloppefjord og MF Eidsfjord
 • Tor Myklebust / Statens vegvesen
 • Tor Myklebust / Statens vegvesen
 • Original (5472 x 2939)
image-description
 • Bil på vei
 •  
 • Bil på vei ved rv.13 i Ryfylke
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Hydrogenferja Nesvik
 •  
 • Hydrogenferja Nesvik trafikkerer ferjesambandet rv.13 Hjelmeland-Nesvik.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Oppstilling av kjøretøy på ferja
 •  
 • Oppstilling av kjøretøy på ferja rv.13 Hjelmeland
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Nesvik ferjeleie
 •  
 • Nesvik ferjeleie på rv.13 og ferja Hjelmeland.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Ferje
 •  
 • Ferja Hjelmeland går mellom rv.13 Hjelmeland-Nesvik.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8030 x 5165)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Gammelt gardshus
 •  
 • Gammelt gardshus ved rv.13 Sand i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Gammelt gardsbruk
 •  
 • Gammelt gardsbruk ved siden av vegen på rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Gammelt gardsbruk
 •  
 • Gammelt gardsbruk, som ligger nær vegen ved rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Skilt
 •  
 • Informasjonsskilt om stengetid under vedlikeholdsperioden på rv.13 Vågstunnelen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Stopp, vent på ledebil
 •  
 • Ledebil og kø på rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6772 x 4108)
image-description
 • Erfjord bru
 •  
 • Erfjord bru på rv.13 over Tyssefjorden, brua er 294 m lang.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Skilt
 •  
 • Skilt som viser kryssing av fylkesgrensen fra Rogaland til Vestland fylke og Etne kommune på E134.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Bil på vei
 •  
 • Bil på vei fra Seljestadtunnelen på E134.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Skilt
 •  
 • Vegvisningsskilt på E134 Røldal.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Trafikk
 •  
 • Trafikk i svingene på E134 i Røldal.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Bil på vei
 •  
 • Bil på E134 fra Røldalstunnelen.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Kjøre og hviletid
 •  
 • Sjåfør har tatt hviletid før vedkommende kjører videre.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Landskap
 •  
 • Landskap i enden av Åkrafjorden på Fjæra.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Landskap
 •  
 • Gardsbruk på Fjæra i enden av Åkrafjorden.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Buss på vei
 •  
 • Buss på vei ved E134 Nesetunnelen.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Rasteplass
 •  
 • Rasteplass på E134.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Skilt
 •  
 • Skilt som viser at du kjører inn i Rogaland fylke og Vindafjord kommune på E134 Haukelivegen.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Bil på vei
 •  
 • Bil som viser at du kjører inn i Rogaland fylke og Vindafjord kommune fra Ølen på E134.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Rasteplass
 •  
 • Raste plass ved E134.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Rasteplass
 •  
 • Raste plass ved E134.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Informasjonsskilt
 •  
 • Informasjonsskilt om byggeprosjektet E134 Espelandssvingane.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Førerkort
 •  
 • Stort rosa førerkort blir ugyldig fra 1.januar 2023.
 • Henriette Erken Brustad / Statens vegvesen
 • Henriette Erken Busterud / Statens vegvesen
 • Original (2060 x 1371)
image-description
 • Rogfast - Kvitsøy
 •  
 • På Kvitsøy blir landfast i forbindelse med byggingen av Rogfast. Bilder av vei og brubyggingen.
 • Statens vegvesen
 • Øyvind Ellingsen
 • Original (4032 x 2760)
image-description
 • Rogfast - Kvitsøy
 •  
 • På Kvitsøy blir landfast i forbindelse med byggingen av Rogfast. Bilder av vei og brubyggingen.
 • Statens vegvesen
 • Øyvind Ellingsen
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Rogfast - Kvitsøy
 •  
 • På Kvitsøy blir landfast i forbindelse med byggingen av Rogfast. Bilder av vei og brubyggingen.
 • Statens vegvesen
 • Øyvind Ellingsen
 • Original (3714 x 2448)
image-description
 • Jammetest på Bleik
 •  
 • Nicolas Gerrard fra Nkom og Tomas Levin fra Statens vegvesen arrangerer verdens største åpne jammetest ved Bleik på Andøya.
 • Statens vegvesen
 • Duus Media
 • Original (4337 x 2891)
image-description
 • El-Varebil
 •  
 • El-Varebil i sentrum av Stavanger.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (4383 x 2837)
image-description
 • Kontroll av bil
 •  
 • Kontroll av bil ved Haugesund trafikkstasjon.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ferja Boknafjord
 •  
 • Ferja Boknafjord går mellom E39 Mortavika-Arsvågen.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Testfest E8 Skibotn
 •  
 • Testfest 2021 ble arrangert på E8 i Skibotn. Tomas Levin er sjefingeniør ved ITS Teknologi i Transport og samfunn. SVV sammen med Nkom og FFI tester med forstyrring av signaler fra globale satellittnavigasjonssystemer langs en vegstrekning på E8 i Skibotn. Formålet med testene var å utvikle løsninger for navigasjonsutstyr som er mer motstandsdyktige mot forstyrrelser som jamming og spoofing.
 • Daniel Lilleeng / Statens vegvesen
 • Daniel Lilleeng / Statens vegvesen
 • Original (3872 x 2583)
image-description
 • Testfest E8 Skibotn
 •  
 • Testfest 2021 ble arrangert på E8 i Skibotn. SVV sammen med Nkom og FFI tester med forstyrring av signaler fra globale satellittnavigasjonssystemer langs en vegstrekning på E8 i Skibotn. Formålet med testene var å utvikle løsninger for navigasjonsutstyr som er mer motstandsdyktige mot forstyrrelser som jamming og spoofing.
 • Daniel Lilleeng / Statens vegvesen
 • Daniel Lilleeng / Statens vegvesen
 • Original (3872 x 2583)
image-description
 • Biltrafikk
 •  
 • Biltrafikk på veg fra E39 Arsvågen.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Elektrisk ferje
 •  
 • Elektrisk ferje på Riksvegferjesambandet E39 Anda - Lote. MF Eidsfjord.
 • Tor Myklebust / Statens vegvesen
 • Tor Myklebust
 • Original (5076 x 3384)
image-description
 • Elektrisk ferje
 •  
 • Elektrisk ferje på Riksvegferjesambandet E39 Anda - Lote. MF Gloppefjord.
 • Tor Myklebust / Statens vegvesen
 • Tor Myklebust
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Elektrisk ferje og ladetårn
 •  
 • Elektrisk ferje og ladetårn på riksvegferjesambandet E39 Anda - Lote. MF Gloppefjord.
 • Tor Myklebust / Statens vegvesen
 • Tor Myklebust
 • Original (4719 x 3146)
image-description
 • Elektriske ferjer
 •  
 • Elektriske ferjer på riksvegferjesambandet E39 Anda - Lote. MF Gloppefjord og MF Eidsfjord.
 • Tor Myklebust / Statens vegvesen
 • Tor Myklebust
 • Original (10944 x 7296)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Frekasundbrua
 •  
 • Trafikk på E39 Frekasundbrua på vei til Arsvågen ferjekai.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5980 x 3680)
image-description
 • Kampanjeskilt
 •  
 • Kampanjeskilt - Del veien på rv.80.
 • Bård Asle Nordbø/ Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø/ Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Bil på vei
 •  
 • Bil på vei på rv.80.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5691 x 3982)
image-description
 • Vindmåler
 •  
 • Vindmåler på brua rv.80 Tverlandet.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8243 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bobiler
 •  
 • Bobiler på vei mot Fauske på rv.80.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (7275 x 4850)
image-description
 • Tverlandet bru
 •  
 • Rv.80 Tverlandet bru.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Bodøtunellen
 •  
 • Rv.80 Bodøtunellen.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6256 x 4183)
image-description
 • Skilt
 •  
 • Skilt som viser stedsnavn på rv.80.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Elektorinnstalasjon
 •  
 • Elektorinnstalasjon på rv.80 ved Nordvik, arbeidet utføres av Mesta.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Rundkjøring
 •  
 • Rundkjøring ved rv.80 på Fauske.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Gammelt gardsbruk
 •  
 • Gammelt og verneverdig gardsbruk ved rv.80.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Trafikk på rv.80
 •  
 • Trafikk på rv.80 på vei fra Bodø til Fauske.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (7451 x 4422)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Rasteplass
 •  
 • Rasteplass ved Hafrsfjorden.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Tretten bru kollaps
 •  
 • Bilde av Tretten bru etter kollapsen 15. august 2022
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Original (2558 x 1298)
image-description
 • Tretten bru kollaps
 •  
 • Bilde av Tretten bru etter kollapsen 15. august 2022
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Original (2564 x 1291)
image-description
 • Tretten bru kollapset over E6
 •  
 • Bilde av kollapset Tretten bru liggende på E6 på Tretten i Gudbrandsdalen
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Tretten bru kollapset over E6
 •  
 • Bilde av kollapset Tretten bru liggende på E6 på Tretten i Gudbrandsdalen
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Tretten bru kollaps kriminaltekniker
 •  
 • Bilde av kriminaltekniker foran Tretten bru som kollapset 15. august 2022
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Tretten bru kollaps
 •  
 • Bilde av Tretten bru etter kollapsen 15. august 2022
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Tretten bru kollaps
 •  
 • Bilde av Tretten bru etter kollapsen 15. august 2022
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Tretten bru kollaps
 •  
 • Bilde av Tretten bru etter kollapsen 15. august 2022
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Tretten bru kollaps
 •  
 • Bilde av tretten bru på Tretten i Gudbrandsdalen etter den kollapsen 15. august 2022
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Tretten bru kollaps
 •  
 • Bilde av Tretten bru på Tretten i Gudbrandsdalen etter kollapsen
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Erik Larsstuen/Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • El-Varebil
 •  
 • El-Varebil i sentrum av Stavanger.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (2182 x 1390)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • El-Leddbuss
 •  
 • El-Leddbuss i sentrum av Bodø.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Kjørefelt, sykkelveg og gangveg
 •  
 • Kjørefelt, sykkelveg og gangveg på bru over Rv.80 Hålogalandsvegen i Bodø
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5321 x 3122)
image-description
 • Sykkelstamvegen
 •  
 • Sykkelstamvegen på Forus, som skal gå fra Sandnes til Stavanger på siden av E39.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6219 x 4158)
image-description
 • Bil på veg
 •  
 • Bil på E6 Saltfjellet på veg mot Mosjøen fra Mo i Rana.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (4346 x 2865)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bil i landskap
 •  
 • Bil i landskap på E6 ved Storforshei på Saltfjellet.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Motorsykkel
 •  
 • Motorsykkel på rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (3917 x 2686)
image-description
 • Trailer
 •  
 • Trailer på veg i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Ville blomster
 •  
 • Ville blomster langs vegkanten på rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (4446 x 2862)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kantslått
 •  
 • Kantslått på rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Kantslått
 •  
 • Kantslått på rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Trailer
 •  
 • Trailer på rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Trailer
 •  
 • Trailer på E39 ved Ålgård.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5570 x 3454)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Trailer
 •  
 • Trailer på E39 mot Arsvågen på Vestre Bokn.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Stortinget
 •  
 • Stortinget i Oslo.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Graffiti
 •  
 • Graffiti på vegg i kulvert i Stavanger sentrum.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Fotgjengerfelt
 •  
 • Fotgjengerfelt i Stavanger.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (7275 x 4510)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • El-Buss
 •  
 • El-Buss i sentrum av Stavanger.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5514 x 3856)
image-description
 • Stavanger
 •  
 • Gaten langs kaien stenges i sommermånedene for kjøretøy og fotgjengerne kan bruke hele gaten.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • El-Varebil
 •  
 • El-Varebil i Stavanger.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • El-Varebil
 •  
 • El-Varebil i Stavanger.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (7149 x 4799)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • El-Varebil
 •  
 • El-Varebil i Stavanger.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6986 x 4737)
image-description
 • Sykkelparkering
 •  
 • Sykkelparkering i sentrum av Stavanger.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Fotgjengerfelt
 •  
 • Fotgjengerfelt i Stavanger sentrum.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Elektrisk gravemaskin
 •  
 • Elektrisk gravemaskin i arbeid i forbindelse med prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (4006 x 2442)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Rita Helen Aarvold
 •  
 • Rita Helen Aarvold er prosjektleder for fartskampanjen og oppmerksomhetskampanjen, her under filminnspilling av kampanjefilmen "Hold fartsgrensen".
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (4568 x 3317)
image-description
 • Illustrasjon - Ny vegnormal
 •  
 • Ny vegnormal. - Høy kapasitet og forutsigbar fremkommelighet - 110. - Mer bærekraft og kostnadsbesparelser - 90.
 • Mats Sivertsen Aktuba Ink og Michelle Gigi Stoltenberg / Statens vegvesen
 • Mats Sivertsen Aktuba Ink og Michelle Gigi Stoltenberg / Statens vegvesen
 • Original (2160 x 1080)
image-description
 • Parkområdet over Byhaugtunnelen
 •  
 • Det nye parkanlegget som er anlagt i forbindelse med oppgradering av Byhaugtunnelen i Stavanger.
 • Statens vegvesen
 • Øyvind Ellingsen
 • Original (4032 x 2728)
image-description
 • Eiganestunnelen E39
 •  
 • Eiganestunnelen E39 som går gjennom Stavanger. Bildet er tatt når en kommer ut mot nord.
 • Statens vegvesen
 • Øyvind Ellingsen
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Karmsund bru
 •  
 • Syklister må leie sykkelen over E134 Karmsund bru på grunn av smal gang- og sykkelveg.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6684 x 4384)
image-description
 • Karmsund bru
 •  
 • Trafikk over E134 Karmsund bru som forbinder Karmøy med fastlandet (Haugesund).
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5074 x 3453)
image-description
 • Biler i trafikk
 •  
 • Trafikk på E134 Torvastad.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (7715 x 5051)
image-description
 • Karmsund bru
 •  
 • Trafikk over E134 Karmsund bru forbinder Karmøy med fastlandet (Haugesund).
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Karmsund bru
 •  
 • E134 Karmsund bru forbinder Karmøy med fastlandet (Haugesund) og er en stålverksbru. Brua ble åpnet 22. oktober 1955.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Rasteplass ved siden av gangveg
 •  
 • Rasteplass ved siden av gangveg ved Rv.13 på Tau.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Syklist
 •  
 • Syklist på gang- og sykkelveg på rv.13 ved Tau i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6936 x 4536)
image-description
 • Biler på veg
 •  
 • Biler på veg i flott natur på rv.13 i Ryfylke.
 • Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Hydrogenferja Nesvik
 •  
 • Ombordkjøring av biler på hydrogenferja Nesvik som trafikkerer ferjesambandet Hjelmeland-Nesvik.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (7351 x 4347)
image-description
 • Kampanjeskilt-Del veien
 •  
 • Kampanjeskilt-Del veien, på rv.13 Tau.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Biler på veg
 •  
 • Biler på veg på rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Kontroll av bil
 •  
 • Kontroll av bil ved Haugesund trafikkstasjon.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kontroll av bil
 •  
 • Kontroll av bil ved Haugesund trafikkstasjon.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6433 x 4410)
image-description
 • Kontroll av bil
 •  
 • Kontroll av bil ved Haugesund trafikkstasjon.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (7212 x 5202)
image-description
 • Kontroll av bil
 •  
 • Kontroll av bil ved Haugesund trafikkstasjon.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Kontroll av bil
 •  
 • Kontroll av bil ved Haugesund trafikkstasjon.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kontroll av bil
 •  
 • Kontroll av bil ved Haugesund trafikkstasjon.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5711 x 4423)
image-description
 • Kontroll av bil
 •  
 • Kontroll av bil ved Haugesund trafikkstasjon.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5326 x 3793)
image-description
 • Ferjesamband
 •  
 • Ferjesambandet E39 Mortavika-Arsvågen går over Boknafjorden.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6319 x 3919)
image-description
 • Biltrafikk
 •  
 • Biltrafikk på E39 Vestre Bokn.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bobil
 •  
 • Bobil på veg.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (7916 x 5265)
image-description
 • Trailer
 •  
 • Trailer på veg på E39 Bokn mot Arsvågen.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Rasteplass
 •  
 • Rasteplass på E39 Austre Bokn.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (7954 x 4887)
image-description
 • Ognøysundbrua
 •  
 • Trafikk over Ognøysundbrua på E39.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ognøysundbrua
 •  
 • Ognøysundbrua på E39 mellom Austre Bokn og Ognøy.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Frekasundbru
 •  
 • Frekasundbrua går fra Ognøy til Susort på E39.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (7841 x 4711)
image-description
 • Ferje
 •  
 • Mastrafjord går mellom E39 Mortavika og Arsvågen over Boknafjorden.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Kampanjeskilt
 •  
 • Kampanjeskilt-Del vegen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Rasteplass
 •  
 • Rasteplass/sittegruppe på Tau ved siden av rv.13.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Skilt
 •  
 • Skilt for kjøring til Preikestolen fra rv.13 på Tau.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Trafikk
 •  
 • Biler på veg på rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6181 x 3843)
image-description
 • Trafikk
 •  
 • Biler på veg i naturskjønne omgivelser på rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Motorsykkel
 •  
 • Motorsykkel med fører og passasjer på tur i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (4446 x 2825)
image-description
 • Blomster
 •  
 • Ville blomster langs vegnettet.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Vegen i landskapet
 •  
 • Vegen i landskapet på veg på rv.13 i Ryfylke.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Hjelmeland ferjekai
 •  
 • Oppstillingsplass for Hjelmeland ferjekai.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Hydrogenferja Nesvik
 •  
 • Hydrogenferja Nesvik trafikkerer ferjesambandet Hjelmeland-Nesvik.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Hydrogenferja Nesvik
 •  
 • Hydrogenferja Nesvik trafikkerer ferjesambandet Hjelmeland-Nesvik.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Bobil
 •  
 • Bobil på veg.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Kampanjeskilt
 •  
 • Kampanjeskilt-Over fartsgrensa?
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kal Johans gate
 •  
 • Karl Johans gate er Oslos mest brukte gågate.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Syklist
 •  
 • Syklist på veg i sentrum av Stavanger.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6571 x 4334)
image-description
 • John Atle Haugland
 •  
 • Avdelingsdirektør John Atle Haugland
 • Statens vegvesen
 • Erik Larsstuen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • E6 ved Abilsø
 •  
 • Firefelts motorveg ved E6 Abilsø.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5737 x 3858)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Motorvegen
 •  
 • E39 Motorvegen på Forus.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Motorsykkel
 •  
 • Motorsykkel på veg.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (3230 x 2010)
image-description
 • Vadsø sentrum
 •  
 • E75 Vadsø sentrum.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5876 x 3713)
image-description
 • Fartskampanje
 •  
 • Skilt, over fartsgrensa? E39 på Rennesøy.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (7215 x 4373)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Lastebil
 •  
 • Lastebil på veg til Strand gjennom Rv.13 Ryfylketunellen.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (3476 x 2239)
image-description
 • Trafikk
 •  
 • Trafikk på E39 Ålgård.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • E39 Motorvegen
 •  
 • E39 Motorvegen i Stavanger med tunelløp til Eiganestunellen og til Hundvåg og til Ryfylketunellen.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Trailer
 •  
 • Trailer på veg.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5491 x 3394)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Syklist
 •  
 • Syklist på gang og sykkelveg ved Edlandsvannet på Ålgård.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Bærsalg
 •  
 • Bærsalg på rasteplass ved E39 på Ålgård
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (4983 x 3033)
image-description
 • Gang og sykkelveg
 •  
 • Syklist på gang og sykkelveg ved Edlandsvannet på siden av E39 på Ålgård.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5720 x 3606)
image-description
 • El-Bil
 •  
 • El-Bil, Tesla.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Lastebil
 •  
 • Lastebil på E39 ved Ålgård.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • El-Varebil
 •  
 • El-Varebil i Stavanger.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (1322 x 849)
image-description
 • Sammenstøping på Varoddbrua
 •  
 • Sammen med entreprenør på Varoddbrua
 • Statens vegvesen
 • Samir Kolukcija
 • Original (4928 x 3264)
image-description
 • Trine Melgård
 •  
 • Trine Melgård arbeider som kommunikasjonsdirektør i Statens vegvesen.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Fotgjengere
 •  
 • Fotgjengere på fortau i Oslos gater.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Støyping av bru
 •  
 • En av tre bruer blir støypt på Kvitsøy i forbindelse med Rogfast.
 • Statens vegvesen
 • Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen
 • Original (4000 x 2250)
image-description
 • Borerigg i tunnel
 •  
 • En borerigg i aksjon under drivingen av Kvitsøy-tunnelen som er en del av Rogfast
 • Statens vegvesen
 • Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Borerigg i tunnel
 •  
 • En borerigg i aksjon under drivingen av Kvitsøy-tunnelen som er en del av Rogfast
 • Statens vegvesen
 • Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kulvert
 •  
 • Kulvert for gående og syklister i sentrum av Lillestrøm.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (4607 x 3230)
image-description
 • El-Sparkesykkel
 •  
 • El-Sparkesykkel i sentrum av Lillestrøm.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Utlånssykler
 •  
 • Utlånssykler mot betaling i Lillestrøm sentrum.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Rushtid i trafikken
 •  
 • Rushtid i trafikken ved rundkjøring rv.159 og fv.120 i Lillestrøm.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Førerløs buss
 •  
 • Førerløs elektrisk buss, som også kan kjøres av sjåfør.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Selvkjørende buss
 •  
 • Selvkjørende elektrisk buss som er førerløs, går fra sentrum i Stavanger til Bjergsted og tilbake.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Informasjonstavle
 •  
 • Informasjonstavle for buss, trikk og t-bane i Oslo.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Aggregat for lading
 •  
 • Aggregat for lading av elektriske anleggsmaskiner.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6040 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Elektrisk gravemaskin og aggregat
 •  
 • Elektrisk gravemaskin og aggregat for lading av gravemaskinen på anlegget.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Elektrisk lastebil
 •  
 • Elektrisk lastebil.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Elektrisk beltegravemaskin
 •  
 • Elektrisk beltegravemaskin.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Ladekontakt
 •  
 • Ladekontakt, utslippsfri for elektrisk anleggsmaskin.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ladekontakt
 •  
 • Ladekontakt, utslippsfri for elektrisk anleggsmaskin.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Ladekontakt
 •  
 • Ladekontakt, utslippsfri for elektrisk beltegravemaskin.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Elektrisk beltegravemaskin
 •  
 • Elektrisk beltegravemaskin
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Utstilling og Leverandørkonferanse på Lillestrøm
 •  
 • Utstilling og Leverandørkonferanse Vei og Anlegg på Lillestrøm, her ved Direktør for Utbyggingsdivisjonen Kjell Inge Davik. Her ved en av fremtidens elektrifiserte anleggsmaskiner, og hovedtema på konferansen var elektrifisering av anleggsmaskiner nå og i fremtiden.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Utstilling og Leverandørkonferanse på Lillestrøm
 •  
 • Utstilling og Leverandørkonferanse Vei og Anlegg på Lillestrøm, her ved foredragsholderne og ansvarlige på konferansen. Hovedtema på konferansen var elektrifisering av anleggsmaskiner nå og i fremtiden.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (2048 x 1536)
image-description
 • Bjørn Laksforsmo
 •  
 • Pressekonferanse i forbindelse med Vegvesenets prioriterte veiprosjekter 2022. På siden i bildet: Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik
 • Statens vegvesen
 • Ingvild Ryengen-Bjerke
 • Original (3024 x 3906)
image-description
 • Kjell Inge Davik
 •  
 • Pressekonferanse i forbindelse med Vegvesenets prioriterte veiprosjekter 2022. På siden i bildet: direktør for Drift- og vedlikehold Bjørn Laksforsmo
 • Statens vegvesen
 • Ingvild Ryengen-Bjerke
 • Original (3525 x 2629)
image-description
 • Ingrid Dahl Hovland
 •  
 • Pressekonferanse i forbindelse med Vegvesenets prioriterte veiprosjekter 2022. På siden i bildet: Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik og direktør for Drift- og vedlikehold Bjørn Laksforsmo
 • Statens vegvesen
 • Ingvild Ryengen-Bjerke
 • Original (3916 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Benk
 •  
 • Benk for publikum ved Karl Johans gate.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • T-Banen
 •  
 • T-Banen her ved Brynseng stasjon.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Benk
 •  
 • En fargerik benk på Karl Johans gate.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Karl Johans gate
 •  
 • Karl Johans gate i Oslo.
 • Bård Asle Nordbø /Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø /Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Lånesykler
 •  
 • Lånesykler fra OBOS i Oslo.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5745 x 3582)
image-description
 • Anleggsmaskiner
 •  
 • Anleggsmaskiner i aktivitet under bygging av ny rv. 3 og rv. 25 mellom Løten og Elverum i Innlandet
 • Erik Larsstuen / Statens vegvesen
 • Erik Larsstuen / Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Asfaltering
 •  
 • Asfalteringa v nye rv. 3 rv. 25 mellom Løten og Elverum i Innlandet
 • Erik Larsstuen / Statens vegvesen
 • Erik Larsstuen / Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Asfaltering
 •  
 • Asfaltering av ny rv. 3 og rv. 25 mellom Løten og Elverum i Innlandet.
 • Erik Larsstuen / Statens vegvesen
 • Erik Larsstuen / Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Selvkjørende buss
 •  
 • Passasjer på vei inn i en selvgående buss.
 • Red Ant / Statens vegvesen
 • Red Ant / Statens vegvesen
 • Original (4684 x 3123)
image-description
 • Profilbilde
 •  
 • Profilbilde
 • Red Ant / Statens vegvesen
 • - Ikke valgt -
 • Original (5472 x 3648)
image-description
 • Elektrisk 8-tonns gravemaskin
 •  
 • Elektrisk 8-tonns gravemaskin i arbeid på Gartnerløkka-Kolsdalen i Kristiansand
 • Statens vegvesen
 • Samir Kolukcija
 • Original (4032 x 2268)
image-description
 • Vilhelm Krag - flytting av statuen - 5
 •  
 • Statuen av Vilhelm Krag (1871-1933) ble løftet av fra den opprinnelige plassen ved Vesterveien, og skal plasseres midlertidig på Lagmannsholmen. Her er statuen plassert trygt på hengeren.
 • Statens vegvesen
 • Samir Kolukcija
 • Original (3672 x 2066)