Menu
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Signe Eikenes
 •  
 • Signe Eikenes arbeider ved Leikanger kontorsted som sjefsingeniør ved Divisjon Utbygging
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Guro Ranes
 •  
 • Guro Ranes arbeider ved Oslo kontorsted som avdelingsdirektør på Trafikksikkerhet ved Divisjon Trafikk og samfunn.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Guro Ranes
 •  
 • Guro Ranes arbeider ved Oslo kontorsted som avdelingsdirektør på Trafikksikkerhet ved Divisjon Transport og samfunn.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Guro Ranes
 •  
 • Guro Ranes arbeider ved Oslo kontorsted som avdelingsdirektør med Trafikksikkerhet ved Divisjon Transport og samfunn.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bil på veg i snøføyka
 •  
 • Bil på veg i snøføyka ved Skurve på E39.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4016)
image-description
 • Brøytebil
 •  
 • Brøytebil og saltbil på E39 ved Ålgård sentrum.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (4787 x 3386)
image-description
 • Brøytebil
 •  
 • Brøytebil på E39 ved Skurve.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (3304 x 2411)
image-description
 • Trailer
 •  
 • Trailer på veg i snøføyka på E39 Skurve.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Snøvær
 •  
 • Biler i snøvær på rv.509 på Sola
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (3487 x 2100)
image-description
 • El-Buss
 •  
 • El-Buss i sentrum av Drammen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • E16 Sandvika-Skaret
 •  
 • Anleggsområdet for bygging av to tunell løp ved E16 Sandvika-Skaret ved Sollihøgda.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5892 x 4024)
image-description
 • E16 Sandvika-Skaret
 •  
 • En brøyt er i full sving med å klargjøre tunnelen for videre gjennomføring av tunnelen på E16 Sandvika-Skaret, under Sollihøgda.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Lærdalstunnelen
 •  
 • Lærdalstunnelen, E16, verdens lengste oversjøiske vegtunnel, 24,5 km, åpnet år 2000
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Mannheller ferjekai
 •  
 • riksveg 13, Mannheller ferjekai, Sogndal kommune, Vestland, ferje. Riksvegferjesamband Mannheller - Fodnes
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Mannheller ferjekai
 •  
 • riksveg 13, Mannheller ferjekai, Sogndal kommune, Vestland, ferje. Riksvegferjesamband Mannheller - Fodnes
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Mannheller ferjekai
 •  
 • riksveg 13, Mannheller ferjekai, Sogndal kommune, Vestland, ferje. Riksvegferjesamband Mannheller - Fodnes
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Amlatunnelen
 •  
 • Amlatunnelen, riksveg 13, Mannheller ferjekai, Sogndal kommune, Vestland, ferje.
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • E16 Sandvika-Skaret
 •  
 • Anleggsmaskiner i gang med å lage tuneller for to løp for E16 Sandvika-Skaret. Det er Skanska som er entreprenør for prosjektet.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (2048 x 1363)
image-description
 • May Bente Hiim Sindre
 •  
 • May Bente Hiim Sindre er prosjektleder ved E16 Sandvika-Skaret.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Stalheimskleiva, E16, Vestland
 •  
 • Stalheimskleiva, E16, Vestland, byggeplassen i Minesvingen
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Stalheimskleiva, E16, Vestland
 •  
 • Stalheimskleiva, E16, Vestland
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Stalheimskleiva
 •  
 • Stalheimskleiva, E16, Vestland. Utsikt mot Nærøydalen.
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal - Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Av og pålessing-Vi er på vei
 •  
 • Av og pålessing av lastebil fra filmen "Vi er på vei"
 • RedAnt / Statens vegvesen
 • Red/Ant / Statens vegvesen
 • Original (2287 x 1422)
image-description
 • Sertifikat-Vi er på vei
 •  
 • Oppkjøring med sensor og elev på fra en trafikkstasjon fra filmen "Vi er på vei".
 • RedAnt / Statens vegvesen
 • - Ikke valgt -
 • Original (2282 x 1428)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Kontroll av lastebil-Vi er på vei
 •  
 • Kontroll av lastebil på en trafikkstasjon fra filmen "Vi er på vei"
 • RedAnt / Statens vegvesen
 • - Ikke valgt -
 • Original (2174 x 1422)
image-description
 • På sykkeltur-Vi er på vei
 •  
 • På sykkeltur fra filmen "Vi er på vei"
 • RedAnt / Statens vegvesen
 • RedAnt / Statens vegvesen
 • Original (2104 x 1432)
image-description
 • Bilkjøring-V i er på vei
 •  
 • Bil på veg, fra filmen "Vi er på vei"
 • RedAnt / Statens vegvesen
 • RedAnt / Statens vegvesen
 • Original (2089 x 1426)
image-description
 • Barn som sykler-Vi er på vei
 •  
 • Barn som sykler, fra filmen "Vi er på vei"
 • RedArt / Statens vegvesen
 • - Ikke valgt -
 • Original (2230 x 1428)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Trailer
 •  
 • Trailer på veg på rv.509 fra Tananger
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6901 x 4854)
image-description
 • Motorsykkel
 •  
 • Motorsykkel på rv.509 Sola
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6465 x 4664)
image-description
 • Sykkel
 •  
 • Syklist på sykkelveg ved rv.509 Sola
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5010 x 3287)
image-description
 • El-Sykkel
 •  
 • El-Syklist på tur ved rv.509 på Sola
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5625 x 4138)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Oversiktskart E39 Rogfast
 •  
 • Oversiktskartet viser E39 Rogfast fra Harestad til Bokn og med arm opp til Kvitsøy med dybder ned til tunnelløp.
 • Statens vegvesen
 • Øyvind Ellingsen
 • Original (3507 x 2480)
image-description
 • Ingrid Dahl Hovland
 •  
 • Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland på besøk til Stavanger kontorsted
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Tunnelmasse på Mekjarvik
 •  
 • Tunnelmassen fra sprengningen av E39 Rogfast skal brukes til å fylle ut for nye industriområder på Mekjarvik.
 • Statens vegvesen / Norconsult
 • Øyvind Ellingsen
 • Original (823 x 685)
image-description
 • E39 Rogfast
 •  
 • E39 Rogfast under Kvitsøy. Rogfast blir bygd med to kjørefelt i hver retning. Det blir evakueringstunneler mellom løpene hver 1500 meter.
 • Statens vegvesen / Norconsult
 • Øyvind Ellingsen
 • Original (3000 x 2000)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ny veg på Kvitsøy
 •  
 • Illustrasjonen viser at det skal bygges 1,7 kilometer ny veg på Kvitsøy, som en del av E39 Rogfast prosjektet.
 • Statens vegvesen
 • Øyvind Ellingsen
 • Original (3840 x 2160)
image-description
 • Ny tunnel/veg til Kvitsøy
 •  
 • Illustrasjonen viser ny tunnel og veg til og fra hovedløpene på Rogfast E39 opp til Kvitsøy som kommer opp på Krossøy.
 • Statens vegvesen
 • Øyvind Ellingsen
 • Original (4843 x 2835)
image-description
 • Ny tid på Kvitsøy
 •  
 • Ny og gammel tid møtes på Kvitsøy. Dette er starten på ny veg og tunnel ned til hovedfartsåren E39 Rogfast.
 • Sveinung Brude / Statens vegvesen
 • - Ikke valgt -
 • Original (3072 x 1652)
image-description
 • Det første spadestikket på Kvitsøy
 •  
 • Fra venstre prosjektleder for E39 Rogfast Oddvar Kaarmo, 10-åringen og elev på Kvitsøy skule Audun Haaland, delprosjektleder Reidar Løvhaugen fra Risa/Hæhre, 10-åringen Lilly Hviding, prosjektleder Åshild Gudmestad fra Risa/Hæhre og Kvitsøy-ordfører Stian Bjørsvik.
 • Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen
 • Øyvind Ellingsen
 • Original (5316 x 3688)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Klargjøring for veg/tunnel anlegget på Kvitsøy
 •  
 • Entreprenør Hæhre/Risa har startet arbeidet for å klargjøre for den første salven på tunnelen som skal gå fra Kvitsøy og ned til hovedløpene til E39 Rogfast.
 • Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen
 • Øyvind Ellingsen
 • Original (1920 x 1080)
image-description
 • Oddvar Kaarmo
 •  
 • Han er prosjektleder for E39 Rogfast i Rogaland
 • Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen
 • Øyvind Ellingsen
 • Original (4824 x 3412)
image-description
 • Autosys avslutning
 •  
 • Avslutning av prosjektet Autosys med Anne Berit Stavseth (Samferdselsdepartementet), vegdirektør Ingrid Dahl Hovland, prosjektleder Erik Johannessen, prosjektleder Bodil Rønning Dreyer og Tonje Sandberg (adm. dir. i Accenture)
 • Bård Gudim / Statens vegvesen
 • Bård Gudim / Statens vegvesen
 • Original (4743 x 3632)
image-description
 • Trafikkoperatør på vegsentralen i Bergen
 •  
 • Trafikkoperatør Eirik Rystad Skånøy ved Bergen kontorsted. Han arbeider med overvåking og styring av tunneler, broer og øvrig veinett på Vestlandet, han gir trafikkinformasjon til publikum og media
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (4042 x 2559)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Statens vegvesen-Vi er på vei
 •  
 • Filmen viser forskjellige virkeområder for Statens vegvesen og vi er på vei
 • RedAnt / Statens vegvesen
 • RedAnt / Statens vegvesen
 • Original (1920 x 1080)
 • Video(MP4) (320 x 180)
 • Video(MP4) (480 x 270)
 • Video(MP4) (1280 x 720)
 • JPG (1920 x 1080)
image-description
 • Lars Julius Fossli
 •  
 • Portrett av Lars Julius Fossli, han er fagdirektør på Organisasjon og ledelse og ligger under HR/HMS avdelingen i Vegdirektoratet.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Trikken
 •  
 • Trikken ved Sentralbanestasjonen i Oslo
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • El-Buss
 •  
 • El-Buss ved Sentralbanestasjonen i Oslo
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5581 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Jane Bordal
 •  
 • Portrett av Jane Bordal, direktør for Divisjon Fellesfunksjoner og direktør for HR i Vegdirektoratet
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Veteranbil
 •  
 • Veteranbil, en Rolls Roys utenfor Hotel Refsnes Gods i Moss
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Asfaltering med klimavennlig asfalt E14 i Meråker
 •  
 • Asfaltering med klimavennlig asfalt E14 i Meråker. Innovasjonsleder Trine Okstad i Veidekke Asfalt og Thor Asbjørn Lunaas i Teknologi DoV.
 • Statens vegvesen
 • Ellinor Hansen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Asfaltering med klimavennlig asfalt E14 i Meråker
 •  
 • Asfaltering med klimavennlig asfalt E14 i Meråker. Innovasjonsleder Trine Okstad i Veidekke Asfalt og Thor Asbjørn Lunaas i Teknologi DoV.
 • Statens vegvesen
 • Ellinor Hansen
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bybanen i Bergen
 •  
 • Bybanen i Bergen går fra sentrum i Bergen til Flesland flyplass og følger mye av vegnettet
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5417 x 3663)
image-description
 • El-Buss
 •  
 • El-Buss i sentrum av Bergen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Skilt E39 Rogfast
 •  
 • Skilt til anleggskontoret for E39 Rogfast på Mekjarvik i Randaberg kommune
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (2350 x 3279)
image-description
 • Anleggskontoret til E39 Rogfast
 •  
 • Anleggskontoret til E39 Rogfast på Mekjarvik i Rennesøy kommune
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (5548 x 3573)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • El-Buss
 •  
 • El-Buss i trafikk ved sentrum av Bodø
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • E6 på Saltfjellet
 •  
 • E6 på Saltfjellet ved Polar Circle med regnbue over vegen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • El-Buss
 •  
 • El-Buss i sentrum av Bodø
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • El-Buss
 •  
 • El-Buss i sentrum av Bodø
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • El-Buss
 •  
 • El-Buss i sentrum av Bodø
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (4836 x 3484)
image-description
 • Rv.80 Hålogalandsvegen
 •  
 • Rv.80 Hålogalandsvegen i Bodø
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Trailer på E6
 •  
 • Trailer på E6 på veg fra Bodø til Mo i Rana
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (1169 x 1009)
image-description
 • Bil i riktig vegvesen profil
 •  
 • Bil i vegvesenets profil
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E6 på veg mot Mo i Rana
 •  
 • Personbil på veg fra Mosjøen til Mo i Rana
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • E6 på veg mot Mosjøen
 •  
 • Bil på E6 Saltfjellet på veg mot Mosjøen fra Mo i Rana.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Trailer på veg
 •  
 • Trailer E6 på veg over Saltfjellet
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Trailer på E6
 •  
 • Trailer på E6 på Saltfjellet
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Elsparkesykkel
 •  
 • Elsparkesykkel
 • Statens vegvesen
 • Henriette Erken Busterud
 • Original (4174 x 2825)
image-description
 • Husk bilbelte
 •  
 • Kampanje for bruk av bilbelte, skiltet står ved rv.509 på Madlavegen i Stavanger
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (2048 x 1363)
image-description
 • Elektrisk selvgående buss
 •  
 • I Verven i Stavanger går det elektrisk selvgående buss i rute. Den blir driftet av Kolumbus
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Fotoboks
 •  
 • Fotoboks i Finnøytunnelen, Stavanger kommune
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Fotoboks
 •  
 • Fotoboks på rv.509 ved Revheim i Stavanger
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Asfaltering
 •  
 • Asfaltering på E39 ved Ålgård i Rogaland. Utføres av Velde Maskin
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Asfaltering
 •  
 • Asfaltering på E39 ved Ålgård i Rogaland. Asfalteringen utføres av Velde Maskin.
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Asfaltering
 •  
 • Asfaltering på E39 ved Ålgård i Rogaland, arbeidet utføres av Velde Maskin
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ville blomster
 •  
 • Ville blomster langs vegen på E39 ved Tasta i Stavanger kommune
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Stavanger kommune
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Ville blomster
 •  
 • Ville blomster langs vegen på E39 på Tasta i Stavanger kommune
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • E39 Litle-Urdaltunnelen
 •  
 • E39 Litle-Urdaltunnelen (440 meter) i Alver kommune nord for Bergen. Blir stengt hele uke 25 i 2021 på grunn av ustabile steinblokker over tunnelåpningen. Blokkene skal sprenges og tas ned.
 • Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
 •  
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Fartskampanje-Over fartsgrensen?
 •  
 • Fartskampanje-Over fartsgrensen? Skiltet står på Skurve på E39 i Rogaland
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Eiganestunnelen
 •  
 • E39 Eiganestunnelen fra Tasta og mot Stavanger
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (6048 x 4024)
image-description
 • Fartskampanjen
 •  
 • Fartskampanjen, skiltet står på Nordbø på Rennesøy langs E39
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Sykkelstamvegen
 •  
 • Sykkelstamvegen går fra Sandnes til Stavanger og ligger på siden av E39 Motorvegen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Sykkelstamvegen
 •  
 • Sykkelstamvegen går fra Sandnes til Stavanger og ligger på siden av E39 Motorvegen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Gimsøystraumen bru
 •  
 • Gimsøystraumen bru ligger på E10 i Vågan kommune i Lofoten i Nordland. Brua ble bygget i 1981 og er 839 meter lang.
 • Statens vegvesen
 • Jarle Wæhler
 • Original (3700 x 2458)
image-description
 • Gimsøystraumen bru
 •  
 • Gimsøystraumen bru ligger på E10 i Vågan kommune i Lofoten i Nordland. Brua ble bygget i 1981 og er 839 meter lang.
 • Statens vegvesen
 • Jarle Wæhler
 • Original (3700 x 2458)
image-description
 • Tjeldsundbrua
 •  
 • Tjeldsundbrua ligger på E10 i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark. Brua ble bygget i 1967 og er 1001 meter lang.
 • Statens vegvesen
 • Malin Mathisen
 • Original (4724 x 3142)
image-description
 • M/F Harøyfjord
 •  
 • M/F Harøyfjord er en av de tre ferjene som går på E39-sambandet (riksvegferje) Molde - Vestnes.
 • Gunn Tove Sæterøy / Statens vegvesen
 • Gunn Tove Sæterøy / Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E16 Flenjatunnelen
 •  
 • Flenjatunnelen, 5033 meter, E16, Aurland kommune, Vestland.
 • Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Rolf Dale og Ingrid Dahl Hovland
 •  
 • Signering av driftskontrakter Bergen, Sunnfjord og Haugesund. Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og Rolf Dale (direktør for kontrakt og produksjonsinnsats i Mesta AS).
 • Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
 • Original (3260 x 2446)
image-description
 • Statens vegvesen
 •  
 • Signering av driftskontrakter Bergen, Sunnfjord og Haugesund. Fremme vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og Rolf Dale (direktør for kontrakt og produksjonsinnsats i Mesta AS). Bak fra venstre avdelingsdirektør Svenn Finden i Statens vegvesen (Drift og vedlikehold Vest), Geir Presttun (mekaniker, Mesta AS) og Marianne Røssland (prosjektsjef sørvest, Mesta AS).
 • Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
image-description
 • Rv. 5 Fjærlandstunnelen
 •  
 • Fjærlandstunnelen, Riksveg 5. Sogndal kommune, Vestland. Tunneloppgradering, TOG-prosjekt.
 • Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Rv.13 Vikafjellet
 •  
 • Rv. 13, Vikafjellet, Voss herad (bildet) og Vik kommune.
 • Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
 • Original (5994 x 2196)
image-description
 • Rv.13 Vikafjellet
 •  
 • Rv.13, Vikafjellet, Voss herad (bildet) og Vik kommune.
 • Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 • Bogatunnelen E16
 •  
 • Bogatunnelen E16, 2036 meter. Vaksdal kommune i Vestland.
 • Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
 • Original (2400 x 1801)
image-description
 • Beitlatunnelen E16
 •  
 • Beitlatunnelen E16, 661 meter. Dale i Vaksdal kommune i Vestland.
 • Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
 • Original (2400 x 1601)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ferje Bognes - Lødingen
 •  
 • Ferje E6 - Riksveg 85. Nordland. Fra Salten til Vesterålen, hvor man også kan kjøre videre til Lofoten. Tre ferjer i sambandet. MF Barøy (til venstre), MF Hamarøy og MF Lødingen. Riksvegferje.
 • Statens vegvesen
 • Statens vegvesen
 • Original (852 x 640)
image-description
 • Ferje Bodø - Lofoten
 •  
 • Norges lengste ferjesamband, Bodø - Røst - Værøy - Moskenes. Lofotferja. Ferje Bodø-Lofoten. Riksvegferje.
 • Statens vegvesen
 • Statens vegvesen
 • Original (5434 x 3397)
image-description
 • Ferje Bodø - Lofoten
 •  
 • Norges lengste ferjesamband, Bodø - Røst - Værøy - Moskenes. Lofotferja. Ferje Bodø-Lofoten. Riksvegferje.
 • Statens vegvesen
 • Statens vegvesen
 • Original (3264 x 2448)
image-description
 • M/F Værøy
 •  
 • M/F Værøy er en ferjene som går på Norges lengste ferjesamband, Bodø - Røst - Værøy - Moskenes. Lofotferja. Ferje Bodø-Lofoten. Riksvegferje.
 • Statens vegvesen
 • Statens vegvesen
 • Original (4032 x 3024)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • M/F Landegode
 •  
 • M/F Landegode er en ferjene som går på Norges lengste ferjesamband, Bodø - Røst - Værøy - Moskenes. Lofotferja. Ferje Bodø-Lofoten. Riksvegferje.
 • Statens vegvesen
 • Statens vegvesen
 • Original (1024 x 627)
image-description
 • Stalheimtunnelen
 •  
 • Stalheimtunnelen, 1188 meter, E16, Voss herad.
 • Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
 • Original (2400 x 1601)
image-description
 • Sivletunnelen
 •  
 • Sivletunnelen, 1114 meter, E16, Voss herad.
 • Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 • Lærdalstunnelen
 •  
 • Lærdalstunnelen. Verdens lengste vegtunnel. 24,5 kilometer. Vestland fylke, delt mellom Lærdal og Aurland kommune.
 • Statens vegvesen
 • Lars Olve Hesjedal, Statens vegvesen
 • Original (2560 x 1920)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Trafikk i undersjøisk tunnel
 •  
 • Trafikk i undersjøisk tunnel, på E39 Mastrafjordtunnelen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Elektrisk selvgående buss
 •  
 • Elektrisk selvgående buss, bussen går i rute ved Verven i Stavanger
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Elektrisk selvgående buss
 •  
 • Elektrisk selvgående buss som går i rute ved Verven i Stavanger
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Elektrisk selvgående buss
 •  
 • Elektrisk selvgående buss, går i rute ved Verven i Stavanger
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ferja Mastrafjord
 •  
 • Ferja Mastrafjord går i sambandet E39 Mortavika-Arsvågen, Boknafjorden
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Bjørn Gjessing Nyquist
 •  
 • Bjørn Nyquist er planleggingsleder for E18 Ramstadsletta-Nesbru, som er andre etappe av Vestkorridoren.
 • Statens vegvesen
 • Dagrunn Husum
 • Original (4512 x 3000)
image-description
 • E39 Boknafjorden bru
 •  
 • E39 Boknafjorden bru binder øyene sammen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (2048 x 1226)
image-description
 • E39 Bokn
 •  
 • E39 Bokn, El-Bil på veg til Arsvågen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • E39 Bokn
 •  
 • E39 Bokn, el-bil på veg til Arsvågen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • E39 Bokn
 •  
 • E39 Bokn, biler på veg til Arsvågen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Original (8256 x 5504)
image-description
 • Rv.13 Ryfylketunnelen
 •  
 • Rv.13 Ryfylketunnelen med belysning, kjøreretning mot Stavanger fra Tau
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
 • JPG (2048 x 1365)
image-description
 • Bjørn Laksforsmo
 • Laksforsmo-ny5
 • Divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo for Divisjon drift og vedlikehold
 • Lisa Sundstrøm, Statens vegvesen
 • Lisa Sundstrøm
 • Original (2109 x 2877)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ingrid Dahl Hovland
 • Ingrid Dahl Hovland 1283
 • Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (5941 x 4456)
image-description
 • Ingrid Dahl Hovland
 • Ingrid Dahl Hovland 1243
 • Ny vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4053 x 3040)
image-description
 • Ingrid Dahl Hovland
 • Ingrid Dahl Hovland 1259
 • Ny vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4316 x 3237)
image-description
 • Ingrid Dahl Hovland
 • Ingrid Dahl Hovland 1248
 • Ny vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4620 x 3465)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • TK tungbilkontroll
 • _DSF2136
 • Kontroll av tungbil ved kontrollstasjonen ved E8 rett utenfor Tromsø - Strand
 • Tomas Rolland, Statens vegvesen
 • Tomas Rolland
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 • TK tungbilkontroll
 • _DSF2124
 • Kontroll av tungbil ved kontrollstasjonen ved E8 rett utenfor Tromsø - Strand
 • Tomas Rolland, Statens vegvesen
 • Tomas Rolland
 • Original (6000 x 4000)
image-description
 • Modellbasert prosjektering
 • Modellbasert prosjektering 0281
 • Igor Praskac og Irene Aurdal ved Vegvesenets bruseksjon i Trondheim diskuterer ulike løsninger for planlegging og prosjektering i et nytt vegprosjekt
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4761 x 3174)
image-description
 • Illustrasjon-Autosys
 •  
 • Autosys. Digitale tjenester fra Statens vegvesen, bl.a. det nye kjøretøyregisteret
 • Jon Opseth / Statens vegvesen
 • Jon Opseth / Statens vegvesen
 • JPG (2223 x 1487)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bomstasjon
 • Bomstasjon Drammensveien ved Sjølyst 0225
 • Innkreving av bompenger på Drammensveien ved Sjølyst i Oslo
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (5601 x 3738)
image-description
 • Gågate og kollektivtransport
 • Kollektivtrafikk 1466
 • Fra Markens gate i Kristiansand. Sanntidtavle med oversikt over kollektivtrafikk lett synlig i gågata. Bussholdeplass like rundt hjørnet i Tollbodgaten. Eksempel på intelligente transportsystemer, ITS
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (3937 x 2953)
image-description
 • Tungtrafikk
 • Tungtrafikk på rv. 3 0087
 • Tungtransport på rv. 3 i Østerdalen
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (3842 x 2951)
image-description
 • Ferjefri E39
 •  
 • Nedsenket flytende rørbru (Submerged Floating Tube Bridge), en løsning som kan være aktuell for flere dype fjorder.
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • PNG (3000 x 1688)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Ferjefri E39
 •  
 • Illustrasjon som viser nedsenket flytende rørbru med to løp (SFTB) forankret til havbunnen. English: The Coastal Highway Route E39 An illustration of the submerged floating tube bridge (SFTB), tethered to the seabed.
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni)
 • JPG (3000 x 1688)
image-description
 • Ferjefri E39
 •  
 • Fotomontasje / Illustrasjon som viser et konsept for hengebru på flytende fundament. Aktuelt for flere fjordkryssinger - Ferjefri E39
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • Statens vegvesen / Vianova / Baezeni
 • JPG (5000 x 2813)
image-description
 • På sykkeltur
 • Nidelvstien 1352
 • Mor med to små syklende barn en tidlig vårdag på Nidelvstien, turvei langs Nidelva mellom Tempe og Leirfossen i Trondheim
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (6575 x 4912)
image-description
 • Bilfører
 • Bilfører 2753
 • Sjåfør med hendene på rattet i trafikken med møtende vogntog / tungbil
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (7360 x 4912)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bilvrak
 • Bilkirkegård 39172
 • Bilkirkegård. Innlevering av bilvrak
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4036 x 2711)
image-description
 • Kampanjeskilt
 • Husk bilbelte 7846
 • Skilt med teksten Husk bilbelte på Bodøveien, innfartsvegen til Bodø, trefeltsvegen
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4657 x 3493)
image-description
 • Vakre vegers pris 2018
 • Frya Sjoa 1510
 • Vakre vegers pris / Vegdirektørens pris for vakre veger tildelt ny E6 Frya - Sjoa i Gudbrandsdalen. Nybygd i 2016 som tofeltsveg med midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger. Fartsgrense 90 km/t. Her sørover fra avkjøringen til Harpefoss
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (6016 x 4016)
image-description
 • Vakre vegers pris 2018
 • Tvedestrand nedre del 0921
 • Gateprosjekt i Tvedestrand var en av to vinnere av Vakre vegers pris / Vegdirektørens pris for vakre veger 2018. Hovedgata og Holgata er rehabilitert og har fått tilbake sine tradisjonelle steindekker.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (5574 x 3733)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Vakre vegers pris 2018
 • Holmestrand 2805
 • Hedrende omtale til Holmestrand stasjon i Vegdirektørens pris for vakre veger høsten 2018. Holmestrand stasjon er den første nye bystasjonen som står ferdig innenfor den store intercity-satsinga. Stasjonen er bygd som en fjellhall inn mot bykjernen.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (5748 x 3931)
image-description
 • Rushtrafikk
 • Rushtrafikk 7379
 • Kø i ettermiddagsrushet på E6 nord i Oslo Byvekstavtale, Oslopakke 3
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (6164 x 4623)
image-description
 • Sissel Faller
 • sissel-faller
 • Kommunikasjonsdirektør Sissel Faller i Statens vegvesen og leder for kommunikasjonsavdelingen i Vegdirektoratet
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4944 x 3708)
image-description
 • Per Morten Lund
 • per-morten-lund
 • Per Morten Lund, direktør for Divisjon transport og samfunn Tidligere regionvegsjef i Region øst. Fra mai 2019 til 1. november 2019: Fungerende direktør for økonomi- og virksomhetsstyringsavdelingen i Vegdirektoratet. Fra 1. november 2019: Arbeider med å etablere Divisjon transport og samfunn, som han selv skal lede fra 1.1. 2020.
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4245 x 3184)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Marit Brandtsegg
 • marit-brandtsegg
 • Marit Brandtsegg, direktør for Myndighet og regelverk i Vegdirektoratet. Tidl. direktør ved Transportavdelingen i Vegdirektoratet
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (3975 x 2981)
image-description
 • Lars B. Kalfoss
 • lars-b-kalfoss
 • Lars Kalfoss, direktør for Divisjon IT. Tidligere direktør for IKT-avdelingen i Vegdirektoratet, Lars Kalfoss
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4082 x 3062)
image-description
 • Kjell Inge Davik
 • kjell-inge-davik
 • Kjell Inge Davik, direktør for Divisjon utbygging. Tidligere regionvegsjef i Region sør.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (3687 x 2765)
image-description
 • Jane Bordal
 • jane-bordal
 • Jane bordal, direktør for HR og HMS i Vegdirektoratet. Tidligere direktør for vegavdelingen i Vegdirektoratet.
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4522 x 3392)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bodil Rønning Dreyer
 • bodil-ronning-dreyer
 • Bodil Rønning Dreyer, direktør for Divisjon trafikant og kjøretøy. Tidligere direktør for Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Vegdirektoratet,
 • Knut Opeide , Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4329 x 3247)
image-description
 • E6 ved bogsrud
 • 629026
 • Kveldsstemning på motorvegen mellom Gardermoen og Minnesund i Akershus
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • JPG (4095 x 2462)
image-description
 • Ifjordfjellet
 • 00116987
 • Fv 98 over Ifjordfjellet i Finnmark. Offisielt åpnet som helårsveg i august 2015. Vegen går gjennom kommunene Lebesby, Gamvik og Tana. Strekningen vant Vakre Vegers Pris for 2016
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4724 x 3153)
image-description
 • Ikke ferjefri E39
 • 00116796
 • Ferja Storfjord fra Festøy mot Solavåg over Storfjorden på Sunnmøre. Sambanmdet E39 Festøya - Solavågen, Festøya-Solavågen. I bakgrunnen ser vi innover Hjørundfjorden med sine mektige fjell
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (6856 x 5395)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Forurensende bilferje
 • 00115604
 • Utslipp av eksos / CO2 fra diesel godt synlig. Illustrerer behovet for utskifting og modernisering av ferjeflåten. Dette sambandet, E39 Kanestraum - Halsa får nye nullutslippsferjer / el-ferjer fra januar 2021. For sent til ferja ved Kanestraum ferjeleie. Sambandet Halsa - Kanestraum, Kanestraum - Halsa, over Halsafjorden på Nordmøre, Møre og Romsdal. MF Romsdal
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • KNUT OPEIDE
 • Original (4947 x 3298)
image-description
 • Fartsgrense
 • 00111869
 • Fartsgrense 110 km på ny E6 langs Mjøsa. Like nord for Strandlykkja mellom Miinnesund og Kolomoen. 110 kilometer i timen Dimensjonerende hastighet, vegens beskaffenhet
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4123 x 2798)
image-description
 • Skilt
 • 00111863
 • Arbeidsvarsling, skilt med varsel om vegarbeid
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (3318 x 2275)
image-description
 • Fartskampanje
 • 00111859
 • Kampanjeskilt for fartskampanjen. Over fartsgrensen? Fra fv. 888 Nordkynvegen i Finnmark. Ved Falvikvannet opp på fjellet like nord for Bekkarfjord.
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (6138 x 4476)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Bøkfjordbrua
 • 00109040
 • Bøkfjordbrua på E105 mellom Kirkenes og grensen mot Russland ved Storskog. Åpner for trafikk 29. september 2017. Arkitektonisk lyssetting med blå belysning av brua
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (5020 x 3262)
image-description
 • Skolevei
 • 00107866
 • Mor og barn på idyllisk skoleveg gjennom Småbergan i Trondheim. Småbarn trenger følge på skolevegen
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (3041 x 2754)
image-description
 • Elgkunst i Østerdalen
 • 00106951
 • Kunstnerisk utsmykking av jernbaneundergang på Rv 3 i Åsterdalen. Sammen med grønnmalt autovern er det med på å bryte monotonien og bedre trafikksikkerheten Kunstprosjekt: Malte elggevir er montert flere steder langs Rv. 3 i Åsterdalen for å øke reiseopplevelsen og minske monotonien i tillegg til å skjerpe oppmerksomheten ang. elgfare.
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4000 x 3453)
image-description
 • Asfaltering
 • 00105790
 • Reasfaltering på E6 Omkjøringsvegen i Trondheim. Veidekke er asfaltentreprenør. Lukten av asfalt
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (3577 x 2664)
 
 • Navn
 • Kode
 • Beskrivelse
 • Kopirettigheter
 • Kreditering
image-description
 • Plan
 • 00103795
 • Vegplanlegging, illustrasjonsbilde. Plan og prosjektering
 • Knut Opeide, Statens vegvesen�
 • Knut Opeide
 • Original (1936 x 1358)
image-description
 • Samarbeid
 • 00103793
 • Teamwork / gruppearbeid i Statens vegvesen, illustrasjonsbilde. Fra v.: Jorunn Riddervold Levy, Bård Nonstad og Rabbira Garba Saba. Alle jobber ved avdelingen til Vegdirektoratet i Trondheim
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4171 x 2332)
image-description
 • Samarbeid
 • 00103790
 • Teamwork, illustrasjonsbilde. Fra v.: Jorunn Riddervold Levy, BÃ¥rd Nonstad og Rabbira Garba Saba. Alle jobber ved avdelingen til Vegdirektoratet i Trondheim
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (4118 x 2712)
image-description
 • Vegtrafikksentralen
 • 00103512
 • Trafikkoperatør Morten Eitran på jobb ved Vegtrafikksentralen i Region midt på Rosten i Trondheim. Arbeidsstasjon med mange skjermer i tillegg til en hel vegg med monitorer med bilder fra kameraer langs vegnettet.
 • Knut Opeide, Statens vegvesen
 • Knut Opeide
 • Original (6607 x 4405)