Menu

Betingelser for bruk av foto og film fra Statens vegvesen

 

  • Du kan bruke vedlagte foto og film vederlagsfritt i forbindelse med omtale av Statens vegvesen eller våre arbeidsområder.
  • Ved all publisering skal bildet krediteres med navn på fotograf + Statens vegvesen, f.eks. slik: (Foto: Kari Normann, Statens vegvesen).
  • Foto eller filmen kan ikke brukes til kommersielle formål eller selges / overdras til andre uten spesiell avtale med rettighetshaver. 
  • Du bærer selv ansvaret for at bruken for øvrig er i samsvar med alle juridiske og etiske regler for bruk av Foto og film.
  • Foto eller filmen kan endres i form av utsnitt og enkel redigering, men må ikke endres eller gjengis på en måte eller i en sammenheng som gjør at fotografens eller foto/filmen sin anseelse blir krenket.